דו״ח מומחים לגבי הנשקים בהם נעשה שימוש בפשע: לכולם פוטנציאל קטלני ניכר

לדיון, ביום החמישי למשפטו של הנאשם בניסיון פיגוע המוני בהאלה, הוקצבה רק שעה אחת.

לדיון, ביום החמישי למשפטו של הנאשם בניסיון פיגוע המוני בהאלה, הוקצבה רק שעה אחת. הדיון נפתח בהקראת דו״ח משפטי בנוגע לכלי הנשק שייצר הנאשם בעצמו. בנוסף, השופטת הראשית, מרטנס (Mertens), הורתה על הליך קריאה עצמית לגבי ראיות שונות, אליהן התייחסו כמה מנציגי הנפגעים, בהצהרה מול בית המשפט.

בדיון האחרון, לפני הפסקה של שלושה שבועות במשפט, לא נצפו הרבה נוכחים בבית המשפט. ראשית, הוקראה חוות דעת של מומחה, המציגה את תוצאות הבדיקה הבליסטית של כלי הנשק ומדידת מהירותם של הכדורים. החקירה כללה שלושה מכלי הנשק, אותם בנה הנאשם בעצמו. כלי הנשק הושוו לכלי נשק מסחריים מטעם משרד המשטרה הפלילית. הדו"ח הוביל למסקנה, כי ניתן היה לצפות לפגיעות קטלניות, כתוצאה משימוש בכלי הנשק שנבחנו. אמנם בחלק מהמקרים, הפוטנציאל הקטלני היה נמוך יותר בהשוואה לזו של כלי נשק ממוצעים הזמינים בשוק, אך בנוגע לשניים, מתוך שלושה כלי הנשק שנבדקו נמצא, כי האפשרות לפגיעה קטלנית שוות ערך לפגיעה מנשק מסחרי.

לאחר הפסקה של עשרים דקות, נתנה השופטת הראשית לנוכחים הזדמנות להגיב על הליך הקריאה העצמית המתוכנן. על פי סעיף 249 של החוק הפלילי בגרמניה, ניתן להקריא את המסמכים בבית המשפט או לחילופין להכריז על נוהל קריאה עצמית על מנת לקבל את אלה כראיות משפטיות. 

עורך הדין הופמן (Hoffmann) קרא הצהרה מאת עורכת הדין פון דר ברנס (von der Behrens), שלא יכלה להגיע לדיון באותו היום. ההצהרה עסקה בהיקף המיועד של נוהל הקריאה העצמית, אשר לטענת פון דר ברנס מעלה חששות ניכרים, שכן הוא כולל גם תוצאות מהותיות של חקירות, למשל, בנושא מימון הפשע לכאורה או האידיאולוגיה של הנאשם. לטענתה, נוהל קריאה עצמית רחב היקף יוריד מערך הדיונים בבית המשפט, שהוא למעשה המוקד המרכזי להליך הפלילי, בו עולות שאלות בנוגע לפשע ואשמה. בנוסף, טענה פון דר ברנס, כי הליך הקריאה העצמית ישפיע על עקרון הפומביות, מכיוון שהציבור לא יוכל לממש את תפקידו כמבקר של ההליכים.  היא הצביעה על כך שישנו עניין ציבורי גבוה במידע שלא יוצג בבית המשפט, זאת בשל הרקע הגזעני והאנטישמי של הפשע. עוד ציינה פון דר בארנס, כי עד כה המידע הרלוונטי לפשע עלה לדיון רק בין הנאשם וחוקריו, עובדה זו מצביעה על צורך בהצגת תוצאות אובייקטיביות של החקירה והצגת הראיות המשפטיות, באופן פומבי.
להצהרתה של פון דר ברנס הצטרפו מספר מן הנפגעים ונציגיהם.

הפרקליטות הפדרלית, המיוצגת על ידי התובע הראשי שמידט (Schmidt), התייחסה גם היא להליך הקריאה העצמית. לדבריו של שמידט, לא עלו חששות מצד התביעה באשר להליך הקריאה העצמית. שמידט הדגיש, כי בהליך זה לא ימנעו חלקים מהותיים מהמשפט הראשי, וכי יש לקרוא לעדים במקביל להליך הקריאה העצמית.

לאחר מכן, הורתה השופטת באופן רשמי על נוהל הקריאה העצמית, בהתייחס לפסקה 249 של החוק הפלילי בגרמניה, אך הבהירה כי הליך הקריאה העצמית אינו שולל הקראת מסמכים והצגת ראיות רלוונטיות במיוחד במהלך השימוע המרכזי. בהתאם, בקשות והצעות להצגת ראיות בעלות חשיבות רבה ומיוחדת באופן פומבי יתאפשרו בכל עת.

בתום המשפט הודיעה השופטת כי, היא כבר קבעה תאריכים נוספים באוקטובר להמשך הדיון. כך, שככל הנראה, ניתן לצפות לפסק הדין לכל המוקדם בחודש נובמבר.