#HalleProzess

אנחנו עובדים בהתנדבות וחולקים אתכם את כל התוכן שאנחנו יוצרים כאן. אם אתם רוצים לתמוך במאמצינו, תרומות יתקבלו בברכה בקישור זה: Donate.

15 בספטמבר 2020

12. Day"לא נשכח את קווין ויאנה."

במהלך היום ה-12, למשפטו של הנאשם בניסיון הפיגוע בהאלה, העידו ארבעה ניצולים מן המתקפה האנטישמית והגזענית, שהתרחשה ב-9 באוקטובר 2019.

Lesen
16 בספטמבר 2020

13. Day"עליונות לבנה" הורגת

ביום ה-13 למשפטו של הנאשם בניסיון הפיגוע בהאלה, העידו שני תובעים שותפים, שהיו בבית הכנסת בהאלה ב-9 באוקטובר 2019.

Lesen
3 בנובמבר 2020

18. Dayהנאשם כשיר להעמדה לדין

ב-3 בנובמבר 2020, היום ה -18 למשפט הנאשם מהאלה, העידו שלושה עדים מומחים וניצול מבית הכנסת, ששוב מתח ביקורת על התנהלות המשטרה.

Lesen
4 בנובמבר 2020

19. Dayהתובעים השותפים מבקשים להחמיר את כתב האישום ולטעון לשלושה ניסיונות רצח נוספים

ב-4 בנובמבר 2020, היום ה-19 למשפטו של הנאשם בפיגוע בהאלה, העידה העדה המומחית קרולין שוורץ (Karolin Schwarz) ומפקד המשטרה הפלילית הפדרלית (BKA) סבסטיאן א' (Sebastian E), בנוגע לתפיסה ולתגובה הציבורית לתקיפה ולהפצה המקוונת של סרטון הפשע, וכן לגבי הקבצים שנמצאו במחשב הנייד של הנאשם ובדיסקי אחסון הנתונים שלו.

Lesen
17 בנובמבר 2020

20. Day"זה יכול היה להיות גם בית הכנסת שלנו"

ב-17 בנובמבר 2020, ביום ה-20 למשפט האלה, העיד בנימין שטייניץ (Benjamin Steinitz), העומד בראש האיגוד למחקר ובראש משרד דיווחים ומידע בנוגע לתקריות אנטישמיות (RIAS), כמומחה להשפעות מתקפת האלה על חיי היהודים בגרמניה.

Lesen
8 בדצמבר 2020

24. Day"די, זה מספיק!"

ביום ה-24 למשפט האלה, שנערך ב-8 בדצמבר 2020, מסרו שמונה תובעים שותפים את הצהרות הסיכום שלהם כנגד התוקף מהאלה.

Lesen
Ihnen hat dieser Beitrag gefallen?

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende!

Jetzt spenden